Amalia Ramirez, Yorgos Kertsopoulos, Smaro Gregoriadou

Amalia Ramirez, Yorgos Kertsopoulos, Smaro Gregoriadou
"forms & strings", Museum Benaki, Athens 7 Feb. 2009

KERTSOPOULOS DOUBLE NECK PEDAL GUITAR

KERTSOPOULOS DOUBLE NECK PEDAL GUITAR
WITH ADJUSTABLE & MOVABLE BACK

Amalia and Yorgos

Amalia and Yorgos
At the temple of Dimitra-Eleusis

Amalia, Smaro and Yorgos

Amalia, Smaro and Yorgos
Before the event

Friday, April 2, 2010

Smaro Gregoriadou

Smaro Gregoriadou
Interprets on a KERTSOPOULOS PEDAL GUITAR

YORGOS KERTSOPOULOS

YORGOS KERTSOPOULOS
Interpreting on a KERTSOPOULOS FLAMENCO GUITAR

THE KERTSOPOULOS PNEUMATIC FOOT PEDAL GUITAR

SMARO GREGORIADOU

SMARO GREGORIADOU
Interprets on a KERTSOPOULOS PEDAL-SCALLOPED FINGERBOARD GUITAR